DDT Logistics ul. Witebska 1a, 85-759 Bydgoszcz


+48 510 405 513 dorian@ddtlogistics.pl

Pakiet pro complex

Do swojej oferty włączyliśmy pakiet ProComplex. Polega na obsłudze logistycznej i magazynowej całego procesu. Składa się z dostarczenia towaru do magazynu, przyjęcia na magazyn, przygotowania dokumentacji, magazynowania, konfekcjonowania (co-packing) oraz wysyłki i dystrybucji do odbiorcy docelowego. Dzięki tej usłudze nasi klienci są w stanie zdecydowanie obniżyć koszty działalności operacyjnej firmy.

Do swojej oferty włączyliśmy pakiet ProComplex, który polega na obsłudze logistycznej i magazynowej całego procesu, składającego się z:

  • dostarczenia towaru do magazynu,
  • przyjęcia na magazyn,
  • przygotowaniu dokumentacji,
  • magazynowaniu,
  • konfekcjonowaniu ( co-packing ),
  • wysyłki i dystrybucji do odbiorcy docelowego.

Dzięki tej usłudze nasi klienci są w stanie zdecydowanie obniżyć koszty działalności operacyjnej firmy.